IHHA Director - Sweden

 
Per-Olof_Larsson-Kraik.jpg

Per-Olof Larsson-Kraik
Adjunct Professor PHD
Swedish Transport Administration
R & D Technical Systems, Operation & Maintenance
P.O. Box 809
SE 971 25 Lulea, Sweden
Tel: +46 70 670 52 89
Mobile: +46 70 670 5289
Email: per-olof.larsson-kraik@trafikverket.se

Per-olaf lasson-kraik,
Sweden


Doktor Per Olof Larsson-Kråik arbetar som seniorrådgivare vid Trafikverket med FoU för tekniska system för drift och underhåll av järnvägar. Han är även adjungerad professor och lärare vid Luleå tekniska universitet i Sverige. Han är direktör och koordinator för Nordic Heavy Haul Association, en skandinavisk icke-statlig, vetenskaplig och teknisk förening av tunga järnvägar. Som forsknings koordinator har han deltagit i utarbetandet och genomförandet av flera projekt i EU: s ramprogram för forskning, sjätte ramprogrammet, sjunde ramprogrammet och H2020. Han har skrivit över 90 artiklar och fallstudier inom underhåll, tribologi, pålitlighet, underhåll, logistik och support. Han har övervakat flera mästare och doktorander. studenter vid Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Queensland University of Technology och Central Queensland University. Han har övervakat mer än 10 doktorander

PhD Per-Olof Larsson-Kråik works as a senior adviser at Trafikverket (Swedish Transport Administration) with R&D for Technical systems in Operation and Maintenance of Railways. He is also adjunct Professor and faculty member of Luleå University of Technology in Sweden.

He is Director and Coordinator of Nordic Heavy Haul Association, a Scandinavian non-governmental, scientific and technological association of heavy haul railways. As Research Coordinator, he has been involved in the preparation and execution of several projects in EU Framework research programs FP6, FP7 and H2020.

He has written over 90 articles and cases studies in the areas of Maintenance, Tribology, Reliability, Maintainability, Logistics, and Supportability. He has supervised several Masters and Ph.D. students at Luleå University of Technology, Uppsala University, Queensland University of Technology, and Central Queensland University. He has supervised more than 10 PhD students